top of page

Privacybeleid Avenue Services B.V. Testen

(Laatst bijgewerkt 16 november 2020) 

Deze privacyverklaring geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan als gevolg van uw bezoeken aan de website van avenue-services.nl/test en is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Avenue Services B.V.  verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de AVG aan ons stelt. Door deze website te gebruiken gaat u gaat akkoord met onze privacyverklaring

 

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Avenue Services B.V.
Peter Schatstraat 75
1082 MX Amsterdam
Tel. +31 (0)630077404

 

Persoonsgegevens

Bij gebruik van de website avenue-services.nl/test en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren, bewerken en slaan enkel persoonsgegevens op die rechtstreeks door uzelf worden verstrekt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam;

  • E-mailadres;

  • Telefoonnummer;

  • Adresgegevens.

 

Uiterlijk 14 dagen na uw testafspraak worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd. 

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het aanvragen of inplannen van een afspraak;

  • Het verbeteren van onze dienstverlening aan u;

  • Het bijhouden van resultaten uit eerdere onderzoeken en/of behandelingen.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die wij verwerken worden in beginsel enkel verstrekt aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Alleen indien een wettelijke verplichting dit voorschrijft of dit noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren kunnen wij gegevens zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

  • Wij maken gebruik van versleutelde verbindingen (Secure SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze systemen wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om een goede zorgverlening te bieden en om aan wettelijke voorschriften te voldoen. UW persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke grond is. Indien een deugdelijke grond ontbreekt, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens in een computerbestand aan u of een andere partij over te dragen.

 

U kunt uw verzoek tot het uitoefenen van een van uw rechten sturen naar info@avenue-services.nl. Avenue Services B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met via info@avenue-services.nl.


KvK-nummer: 77620380

bottom of page